Základní návod STOP-DIRT na prodejním obalu výrobku.

Přípravek STOP-DIRT je určen: K vytvoření ochranné vrstvy, která omezuje přilnavost bláta. Usnadňuje mytí, chrání a konzervuje povrch, zejména terénních, závodních strojů. Určeno pro MOTO-CYKLO-AUTO.

Složení: Emulze polysiloxanů rozpuštěných ve vodě s aditivy.

Návod: 1) Naneste na vyčištěný povrch stroje štětcem, rozprašovačem nebo čistým bavlněným hadříkem. STOP-DIRT se doporučuje ředit dle potřeby čistou vodou. 2) Aplikujte na požadovaná místa, dokud není povrch pokryt kompaktní vrstvou. 3) Pokud budete dávat více vrstev, nechte ideálně každou vrstvu několik minut zavadnout, dosáhnete tak nejlepšího výsledku.

U p o z o r n ě n í: Nepoužívejte přípravek na místa, kde potřebujete dobrý grip (sedlo, gripy, stupačky atd.). Přípravek je velmi kluzký.

Výhody: Jednoduchá aplikace, výborná ochrana povrchu, vysoká odolnost, excelentní kluznost, vysoká trvanlivost filmu, vodou ředitelné, šetrné k přírodnímu prostředí, bezpečné použití.

Skladování: Skladujte v suchu, při teplotách nad + 5°C. Otevřené balení dobře uzavřete.

Likvidace: Prázdné nádoby a nádoby se zbytkem přípravku, likvidujte v souladu s místními předpisy, jako odpad v rámci průmyslového odpadu nebo komunálního odpadu v obci.

Ochrana: Nanášejte v rukavicích a ideálně s ochrannými brýlemi.

První pomoc: Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření. Po vdechnutí: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu, v případě potíží vyhledejte lékaře. Po kontaktu s pokožkou: Omýt vodou. Po zasažení očí: Proplachujte otevřené oko po dobu několika minut pod tekoucí vodou, v případě potíží vyhledejte lékaře. Po požití: Vypijte 2 dcl vody, vyvolejte zvracení, v případě potíží vyhledejte lékaře. Bezpečnostní list k dispozici na: www.stop-dirt.com

Vyrobeno v EU

Dodavatel:
První Ústecká Montážní, spol. s r.o.
Jateční 3636/45d
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 511 511
IČO: 25039971
DIČ: CZ25039971
www.stop-dirt.com
e-mail:info@stop-dirt.com